Nobelpristagare 2013

Här nedan kan du läsa om vilka som blev nobelpristagare 2013. Årets nobelprissumma per kategori är 8 miljoner kronor.

Nobelpristagare i fysik 2013

Peter Higgs
Peter Higgs nobelpristagare i fysik 2013
Foto: Victor Blacus
Wikimedia
François Englert
Francois Englert nobelpristagare i fysik 2013
Foto: Victor Blacus
Wikimedia
Peter Higgs och François Englert tilldelas nobelpriset i fysik för deras teorier om hur partiklar får sin massa.

Nobelpristagare i kemi 2013

Martin Karplus
Martin Karplus nobelpristagare i kemi 2013
Foto: Michigan State U
Wikimedia
Michael Levitt
Michael Levitt nobelpristagare i kemi 2013
Foto: Tomasz A.
Wesolowski Wikimedia
Arieh Warshel
Arieh Warshel nobelpristagare i kemi 2013
Foto: Keilana
Wikimedia
Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel är 2013 års nobelpristagare i kemi. Motiveringen är "för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa system".

Nobelpristagare i medicin 2013

James E. Rothman
James E. Rothman nobelpristagare i medicin 2013
Foto: Yale University
Wikimedia
Thomas C. Südhof
Thomas C. Südhof nobelpristagare i medicin 2013
Foto: Paul Fetters
via hhmi.org
Randy W. Schekman
Randy W. Schekman nobelpristagare i medicin 2013
Foto: James Kegley
Wikimedia
James E. Rothman, Thomas C. Südhof och Randy W. Schekman är 2013 års nobelpristagare i medicin. Priset utdelas för deras forskning kring cellernas transportsystem, vesikeltransport.

Nobels fredspris 2013

OPCW
Organisationen OPC nobels fredspris 2013
Foto: Wikimedia
 
Organisationen OPCW är 2013 års mottagare av Nobels fredspris. Organisationen arbetar med att eliminera kemiska vapen och det är också anledningen till priset.

Nobelpristagare i litteratur 2013

Alice Munro
Alice Munro nobelpristagare i litteratur 2013
Foto: Derek Shapton
Alice Munro är 2013 års nobelpristagare i litteratur. Hon får priset med en ovanligt kort motivation "Den samtida novellkonstens mästare".

Nobelpristagare i ekonomi 2013

Eugene Fama
Eugene Fama nobelpristagare i ekonomi 2013
Foto: wpwm.com
Robert Shiller
Robert Shiller nobelpristagare i ekonomi 2013
Foto: World Economic
Forum, Wikimedia
Lars Peter Hansen
Lars Peter Hansen nobelpristagare i ekonomi 2013
Foto: Ricardomayer
Wikimedia
Nobelpriset i ekonomi 2013 delas av följande trio: Eugune Fama, Lars Peter Hansen (danskättling) och Robert Shiller. Alla från USA. De får priset för sin forskning hur aktier och obligationer får sitt pris. De har kommit fram till att priset inte bara styrs av ekonomiska faktorer utan även av våra känslor.